اتومبیل های تشریفاتی

Home / اتومبیل های تشریفاتی
 اگر با فرست کلاس سفر میکنید، باید بدانید که سفر شما با کسب تجربه‌های جدید همراه خواهد بود. در این سفر همه چیز برای شما و فقط برای شما تهیه شده است.اتومبیل اختصاصی و لوکس (لیموزین / ویتو) برای رفت وآمد به مقاصد مورد نظر شما وجود خواهد داشت.

انواع اتومبیل های بدون راننده

لیموزین با راننده

موتور و دوچرخه

ویتو با راننده